Бос орындар

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ БОС ОРЫНДАРЫ

 

 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ

 

1

Қызмет атауы:

 

Мемлекеттік қызметшілерге қосымша білім беру институтының Мемлекеттік қызметшілерді мансаптық жоспарлау және кәсіби дамыту бағдарламаларын ілгерілету кабинетінің жетекші сарапшысы (негізгі қызметкерді алмастыру уақытына)

2

Негізгі қызметтік міндеттері:

- бюджеттік бағдарламаға сәйкес шетелдік сарапшыларды тартумен, кәсіби білім беру бағдарламаларының жоспар-кестелеріне (біліктілікті арттыру) сай біліктілікті арттыру семинарларын ұйымдастыру,

- персоналды басқару қызметтерімен ынтымақтастық, топтарды құру және бюджеттік бағдарламаға сәйкес шетелдік сарапшыларды тартумен кәсіби білім беру кестелерінің (бағдарлама) орындалуын қамтамасыз ету,

- мемлекеттік қызметшілерді кәсіби дамыту бағдарламаларын жүзеге асыру, есептік материалдар, кіріс хат-хабарларына жауап дайындау үдерісінде Институттың құрылымдық бөлімшелерімен тығыз өзара қарым-қатынас,

- оқытудың бағыттары, түрлері мен формалары қимасында оқыту жоспарларын жинауды, өңдеуді, құруды және орындауды жүзеге асыру,

- бағдарламаға сай оқу материалдарын алдын ала тексеруді жүргізу, оқу материалдарының барлық түрлерін сапалы аудармамен қамтамасыз ету саласында аударма компаниясымен өзара іс-қимыл жасау,

- тыңдаушылардың сабаққа қатысуын мониторингілеу және бақылау, оны есепке алу, тыңдаушылардың тәртібі туралы персоналды басқару қызметін дер кезінде хабардар ету,

- мемлекеттік қызметшілерді кәсіби дамыту бағдарламаларының тиімділігі мен нәтижелілігін, күтілетін нәтижелерді анықтау бойынша мемлекеттік қызметшілерге сауалнамаларды тарату және жинау,

- тыңдаушылардың ағымдағы, аралық, қорытынды бақылауларын ұйымдастыру, кәсіби дамыту бағдарламаларын өту кезінде тыңдаушыларға қызметтер туралы кеңес беру,

- мемлекеттік қызметшілерді кәсіби дамыьу бағдарламаларын сәтті аяқтағандығы туралы сертификаттарды даярлау,

- оқу процесін тиімді ұйымдастыру және оның сапасын арттыру бойынша нормативтік құжаттарды және әдістемелік ұсыныстарды әзірлеуге қатысу.

3

Білімі:

 

Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімінің (мүмкіндігінше шетелдік жоғары оқу орын) және/немесе магистр академиялық дәрежесінің болуы

4

Жұмыс тәжірибесі:

Білім беру ұйымдарында немесе мамандық бойынша (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте 3жылдан кем емес жұмыс өтілі

5

Жеке қасиеттері мен құзыреттері:

 

стратегиялық ойлау;

өзгертулер мен жетілдірулерді басқару;  

тиімді шешімдерді қабылдау;

ынтымақтастық пен серіктестік;

әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық;  

білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

6

Тілдерді білуі:

Қазақ, орыс, ағылшын – еркін

7

Жұмыс жағдайы:

 

бәсекеге қабілетті еңбекақы: жұмыс өтілі бойынша айлық және ғылыми дәреже болған жағдайда қосымша төлем ақы;

денсаулықты сауықтыруға арналған жәрдемақыны төлей отырып, жыл сайын 30 күнтізбелік күн демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

8

Қабылдау мерзімі:

үміткерді іріктегенге дейін.

 

 

Резюмелеріңізді ұсынылып отырған бос орын атымен   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. электронды адресіне жолдауларыңызды сұраймыз.

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ АЙМАҚТЫҚ ФИЛИАЛДАРЫНЫҢ БОС ОРЫНДАРЫ 

 

Қызмет атауы

 

Академияның Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы

Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру кабинетінің меңгерушісі

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның Стратегиясына және Филиалдың негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес стратегиялық жоспарлауға, тиімді қызметті ұйымдастыруға және әкімшілік басқаруға қатысу.

Оқытудың бағыттары, нысандары мен түрлері (күндізгі, біріктірілген, қашықтықтан және/немесе басқа да) қимасында ғылыми негізделген әдістерді қолдана отырып, мемлекеттік қызметшілерді оқытудағы қажеттіліктерді зерделеу бойынша жинақтау, өңдеу, талдау үдерістерін ұйымдастыру және талдамалық есепті дайындау.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау (қайта даярлау курстары) мен кәсіби даму (біліктілікті арттыру семинарлары) бағдарламаларын, оның ішінде біліктілікті арттыру семинарларының үлгілік бағдарламаларын, оқу жоспарына кіретін, пәндердің оқу бағдарламаларын дизайндеу және әзірлеу үдерісін ұйымдастыру.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау және кәсіби дамыту бағдарламаларының негізгі бағыттары бойынша сабақ жүргізетін тұлғаларды іздеу/рекрутинг үдерісін ұйымдастыру.

Академия филиалында өткізілген, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстары мен біліктілікті арттыру семинарларының сапасын анықтау бойынша мемлекеттік органдармен тығыз өзара іс-қимылды ұйымдастыру.

Мемлекеттік сатып алу порталына қызметкерлердің біліктілігін арттыру/қайта даярлау бойынша мемлекеттік мекемелер және басқа ұйымдар жариялаған конкурстарға қатысу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Қызметті ақпараттық қамтамасыз ету және Филиалдың имиджін жасау бойынша жұмыстарды жүргізу.

Білімі

Жоғары білім, магистр дәрежесінің болуы, мүмкіндігінше PhD немесе бейіні бойынша доктор не ғылыми дәреженің, ғылыми атақтың болуы.

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басқарушылық лауазымда немесе мамандық бойынша кемінде 3 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте жұмыс тәжірибесі.

Кәсіби талаптар

алдыңғы жұмыс орнынан ұсыныс хат;

қазақстандық және халықаралық біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу сертификаттары.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектікбалл87 кем емес), (TOEFL шектікбалл560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

французтілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF –400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 56 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

Қызмет атауы

 

Академияның Жамбыл облысы бойынша филиалы

Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру кабинетінің меңгерушісі

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның Стратегиясына және Филиалдың негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес стратегиялық жоспарлауға, тиімді қызметті ұйымдастыруға және әкімшілік басқаруға қатысу.

Оқытудың бағыттары, нысандары мен түрлері (күндізгі, біріктірілген, қашықтықтан және/немесе басқа да) қимасында ғылыми негізделген әдістерді қолдана отырып, мемлекеттік қызметшілерді оқытудағы қажеттіліктерді зерделеу бойынша жинақтау, өңдеу, талдау үдерістерін ұйымдастыру және талдамалық есепті дайындау.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау (қайта даярлау курстары) мен кәсіби даму (біліктілікті арттыру семинарлары) бағдарламаларын, оның ішінде біліктілікті арттыру семинарларының үлгілік бағдарламаларын, оқу жоспарына кіретін, пәндердің оқу бағдарламаларын дизайндеу және әзірлеу үдерісін ұйымдастыру.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау және кәсіби дамыту бағдарламаларының негізгі бағыттары бойынша сабақ жүргізетін тұлғаларды іздеу/рекрутинг үдерісін ұйымдастыру.

Академия филиалында өткізілген, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстары мен біліктілікті арттыру семинарларының сапасын анықтау бойынша мемлекеттік органдармен тығыз өзара іс-қимылды ұйымдастыру.

Мемлекеттік сатып алу порталына қызметкерлердің біліктілігін арттыру/қайта даярлау бойынша мемлекеттік мекемелер және басқа ұйымдар жариялаған конкурстарға қатысу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Қызметті ақпараттық қамтамасыз ету және Филиалдың имиджін жасау бойынша жұмыстарды жүргізу.

Білімі

Жоғары білім, магистр дәрежесінің болуы, мүмкіндігінше PhD немесе бейіні бойынша доктор не ғылыми дәреженің, ғылыми атақтың болуы.

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басқарушылық лауазымда немесе мамандық бойынша кемінде 3 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте жұмыс тәжірибесі.

Кәсіби талаптар

алдыңғы жұмыс орнынан ұсыныс хат;

қазақстандық және халықаралық біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу сертификаттары.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектікбалл87 кем емес), (TOEFL шектікбалл560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

французтілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF –400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 56 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

Қызмет атауы

 

Академияның Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы

Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру кабинетінің меңгерушісі

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның Стратегиясына және Филиалдың негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес стратегиялық жоспарлауға, тиімді қызметті ұйымдастыруға және әкімшілік басқаруға қатысу.

Оқытудың бағыттары, нысандары мен түрлері (күндізгі, біріктірілген, қашықтықтан және/немесе басқа да) қимасында ғылыми негізделген әдістерді қолдана отырып, мемлекеттік қызметшілерді оқытудағы қажеттіліктерді зерделеу бойынша жинақтау, өңдеу, талдау үдерістерін ұйымдастыру және талдамалық есепті дайындау.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау (қайта даярлау курстары) мен кәсіби даму (біліктілікті арттыру семинарлары) бағдарламаларын, оның ішінде біліктілікті арттыру семинарларының үлгілік бағдарламаларын, оқу жоспарына кіретін, пәндердің оқу бағдарламаларын дизайндеу және әзірлеу үдерісін ұйымдастыру.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау және кәсіби дамыту бағдарламаларының негізгі бағыттары бойынша сабақ жүргізетін тұлғаларды іздеу/рекрутинг үдерісін ұйымдастыру.

Академия филиалында өткізілген, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстары мен біліктілікті арттыру семинарларының сапасын анықтау бойынша мемлекеттік органдармен тығыз өзара іс-қимылды ұйымдастыру.

Мемлекеттік сатып алу порталына қызметкерлердің біліктілігін арттыру/қайта даярлау бойынша мемлекеттік мекемелер және басқа ұйымдар жариялаған конкурстарға қатысу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Қызметті ақпараттық қамтамасыз ету және Филиалдың имиджін жасау бойынша жұмыстарды жүргізу.

Білімі

Жоғары білім, магистр дәрежесінің болуы, мүмкіндігінше PhD немесе бейіні бойынша доктор не ғылыми дәреженің, ғылыми атақтың болуы.

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басқарушылық лауазымда немесе мамандық бойынша кемінде 3 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте жұмыс тәжірибесі.

Кәсіби талаптар

алдыңғы жұмыс орнынан ұсыныс хат;

қазақстандық және халықаралық біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу сертификаттары.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектік балл – 87 кем емес), (TOEFL шектік балл – 560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл – 6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF – 400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 56 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

Қызмет атауы

 

Академияның Қарағанды облысы бойынша филиалы

Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру кабинетінің меңгерушісі

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның Стратегиясына және Филиалдың негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес стратегиялық жоспарлауға, тиімді қызметті ұйымдастыруға және әкімшілік басқаруға қатысу.

Оқытудың бағыттары, нысандары мен түрлері (күндізгі, біріктірілген, қашықтықтан және/немесе басқа да) қимасында ғылыми негізделген әдістерді қолдана отырып, мемлекеттік қызметшілерді оқытудағы қажеттіліктерді зерделеу бойынша жинақтау, өңдеу, талдау үдерістерін ұйымдастыру және талдамалық есепті дайындау.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау (қайта даярлау курстары) мен кәсіби даму (біліктілікті арттыру семинарлары) бағдарламаларын, оның ішінде біліктілікті арттыру семинарларының үлгілік бағдарламаларын, оқу жоспарына кіретін, пәндердің оқу бағдарламаларын дизайндеу және әзірлеу үдерісін ұйымдастыру.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау және кәсіби дамыту бағдарламаларының негізгі бағыттары бойынша сабақ жүргізетін тұлғаларды іздеу/рекрутинг үдерісін ұйымдастыру.

Академия филиалында өткізілген, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстары мен біліктілікті арттыру семинарларының сапасын анықтау бойынша мемлекеттік органдармен тығыз өзара іс-қимылды ұйымдастыру.

Мемлекеттік сатып алу порталына қызметкерлердің біліктілігін арттыру/қайта даярлау бойынша мемлекеттік мекемелер және басқа ұйымдар жариялаған конкурстарға қатысу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Қызметті ақпараттық қамтамасыз ету және Филиалдың имиджін жасау бойынша жұмыстарды жүргізу.

Білімі

Жоғары білім, магистр дәрежесінің болуы, мүмкіндігінше PhD немесе бейіні бойынша доктор не ғылыми дәреженің, ғылыми атақтың болуы.

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басқарушылық лауазымда немесе мамандық бойынша кемінде 3 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте жұмыс тәжірибесі.

Кәсіби талаптар

алдыңғы жұмыс орнынан ұсыныс хат;

қазақстандық және халықаралық біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу сертификаттары.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектікбалл87 кем емес), (TOEFL шектікбалл560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

французтілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF –400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 56 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

Қызмет атауы

 

Академияның Павлодар облысы бойынша филиалы

Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау кабинетінің   меңгерушісі (1 бірлік); Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кабинетінің меңгерушісі (1 бірлік)

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның Стратегиясына және Филиалдың негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес стратегиялық жоспарлауға, тиімді қызметті ұйымдастыруға және әкімшілік басқаруға қатысу.

Оқытудың бағыттары, нысандары мен түрлері (күндізгі, біріктірілген, қашықтықтан және/немесе басқа да) қимасында ғылыми негізделген әдістерді қолдана отырып, мемлекеттік қызметшілерді оқытудағы қажеттіліктерді зерделеу бойынша жинақтау, өңдеу, талдау үдерістерін ұйымдастыру және талдамалық есепті дайындау.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау (қайта даярлау курстары) мен кәсіби даму (біліктілікті арттыру семинарлары) бағдарламаларын, оның ішінде біліктілікті арттыру семинарларының үлгілік бағдарламаларын, оқу жоспарына кіретін, пәндердің оқу бағдарламаларын дизайндеу және әзірлеу үдерісін ұйымдастыру.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау және кәсіби дамыту бағдарламаларының негізгі бағыттары бойынша сабақ жүргізетін тұлғаларды іздеу/рекрутинг үдерісін ұйымдастыру.

Академия филиалында өткізілген, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстары мен біліктілікті арттыру семинарларының сапасын анықтау бойынша мемлекеттік органдармен тығыз өзара іс-қимылды ұйымдастыру.

Мемлекеттік сатып алу порталына қызметкерлердің біліктілігін арттыру/қайта даярлау бойынша мемлекеттік мекемелер және басқа ұйымдар жариялаған конкурстарға қатысу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Қызметті ақпараттық қамтамасыз ету және Филиалдың имиджін жасау бойынша жұмыстарды жүргізу.

Білімі

Жоғары білім, магистр дәрежесінің болуы, мүмкіндігінше PhD немесе бейіні бойынша доктор не ғылыми дәреженің, ғылыми атақтың болуы.

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басқарушылық лауазымда немесе мамандық бойынша кемінде 3 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте жұмыс тәжірибесі.

Кәсіби талаптар

алдыңғы жұмыс орнынан ұсыныс хат;

қазақстандық және халықаралық біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу сертификаттары.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектікбалл87 кем емес), (TOEFL шектікбалл560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

французтілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF –400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 56 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

Қызмет атауы

 

Академияның Атырау облысы бойынша филиалы

Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру кабинетінің меңгерушісі

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның Стратегиясына және Филиалдың негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес стратегиялық жоспарлауға, тиімді қызметті ұйымдастыруға және әкімшілік басқаруға қатысу.

Оқытудың бағыттары, нысандары мен түрлері (күндізгі, біріктірілген, қашықтықтан және/немесе басқа да) қимасында ғылыми негізделген әдістерді қолдана отырып, мемлекеттік қызметшілерді оқытудағы қажеттіліктерді зерделеу бойынша жинақтау, өңдеу, талдау үдерістерін ұйымдастыру және талдамалық есепті дайындау.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау (қайта даярлау курстары) мен кәсіби даму (біліктілікті арттыру семинарлары) бағдарламаларын, оның ішінде біліктілікті арттыру семинарларының үлгілік бағдарламаларын, оқу жоспарына кіретін, пәндердің оқу бағдарламаларын дизайндеу және әзірлеу үдерісін ұйымдастыру.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау және кәсіби дамыту бағдарламаларының негізгі бағыттары бойынша сабақ жүргізетін тұлғаларды іздеу/рекрутинг үдерісін ұйымдастыру.

Академия филиалында өткізілген, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстары мен біліктілікті арттыру семинарларының сапасын анықтау бойынша мемлекеттік органдармен тығыз өзара іс-қимылды ұйымдастыру.

Мемлекеттік сатып алу порталына қызметкерлердің біліктілігін арттыру/қайта даярлау бойынша мемлекеттік мекемелер және басқа ұйымдар жариялаған конкурстарға қатысу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Қызметті ақпараттық қамтамасыз ету және Филиалдың имиджін жасау бойынша жұмыстарды жүргізу.

Білімі

Жоғары білім, магистр дәрежесінің болуы, мүмкіндігінше PhD немесе бейіні бойынша доктор не ғылыми дәреженің, ғылыми атақтың болуы.

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басқарушылық лауазымда немесе мамандық бойынша кемінде 3 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте жұмыс тәжірибесі.

Кәсіби талаптар

алдыңғы жұмыс орнынан ұсыныс хат;

қазақстандық және халықаралық біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу сертификаттары.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектікбалл87 кем емес), (TOEFL шектікбалл560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

французтілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF –400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 56 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

Қызмет атауы

 

Академияның Алматы облысы бойынша филиалы

Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру кабинетінің меңгерушісі

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның Стратегиясына және Филиалдың негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес стратегиялық жоспарлауға, тиімді қызметті ұйымдастыруға және әкімшілік басқаруға қатысу.

Оқытудың бағыттары, нысандары мен түрлері (күндізгі, біріктірілген, қашықтықтан және/немесе басқа да) қимасында ғылыми негізделген әдістерді қолдана отырып, мемлекеттік қызметшілерді оқытудағы қажеттіліктерді зерделеу бойынша жинақтау, өңдеу, талдау үдерістерін ұйымдастыру және талдамалық есепті дайындау.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау (қайта даярлау курстары) мен кәсіби даму (біліктілікті арттыру семинарлары) бағдарламаларын, оның ішінде біліктілікті арттыру семинарларының үлгілік бағдарламаларын, оқу жоспарына кіретін, пәндердің оқу бағдарламаларын дизайндеу және әзірлеу үдерісін ұйымдастыру.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау және кәсіби дамыту бағдарламаларының негізгі бағыттары бойынша сабақ жүргізетін тұлғаларды іздеу/рекрутинг үдерісін ұйымдастыру.

Академия филиалында өткізілген, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстары мен біліктілікті арттыру семинарларының сапасын анықтау бойынша мемлекеттік органдармен тығыз өзара іс-қимылды ұйымдастыру.

Мемлекеттік сатып алу порталына қызметкерлердің біліктілігін арттыру/қайта даярлау бойынша мемлекеттік мекемелер және басқа ұйымдар жариялаған конкурстарға қатысу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Қызметті ақпараттық қамтамасыз ету және Филиалдың имиджін жасау бойынша жұмыстарды жүргізу.

Білімі

Жоғары білім, магистр дәрежесінің болуы, мүмкіндігінше PhD немесе бейіні бойынша доктор не ғылыми дәреженің, ғылыми атақтың болуы.

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басқарушылық лауазымда немесе мамандық бойынша кемінде 3 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте жұмыс тәжірибесі.

Кәсіби талаптар

алдыңғы жұмыс орнынан ұсыныс хат;

қазақстандық және халықаралық біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу сертификаттары.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектік балл 87 кем емес), (TOEFL шектік балл 560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл 6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF – 400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 30 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

Қызмет атауы

 

Академияның Алматы облысы бойынша филиалы

директорының орынбасары

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның стратегиясына және филиалдың негізгі міндеттері мен функциясына сәйкес стратегиялық жоспарлау, тиімді қызметті ұйымдастыру және Филиалды әкімшілік басқаруға қатысады.

Филиал қызметінің бағыттары бойынша негізгі стейкхолдерлермен (мемлекеттік органдар, жұмыс берушілер және басқа да ұйымдармен) және шетелдік ұйымдармен сыртқы ынтымақтастықты Академия стратегиясына сәйкес нығайту және дамытуға қатысады.

Заңдық мәселелерді реттейтін рәсімдерді (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес филиалдың ішкі нормативтік құжаттарын талдау, оның ішінде қолданыстағы ережелер мен қағидаларды жетілдіру, филиалдың мүддесін қорғау саласында) Академияның стратегиясына сәйкес үйлестіреді және жүзеге асырады.

Филиалдың бағыттарына сәйкес білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша академиялық саясат пен рәсімдерді (қолданыстағы білім беру бағдарламаларын мониторингілеу және жетілдіру, жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу, пәндердің бағдарламаларын дамыту, ағымдағы, аралық, қорытынды бақылаудың нысандарын анықтау) әзірлеуге қатысады.

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру семинарларының  және қайта даярлау курстарының жоспар-кестелерін әзірлеу және орындау процесін ұйымдастыруға қатысады.

 Тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды жеткізу бойынша шарттық тәртіптің сақталуын бақылауды жақсарту, анықталған кемшіліктерді жою және Академияның білім беру және шаруашылық-қаржылық қызметін жақсарту бойынша жұмысты үйлестіреді.

Қазақстан Республикасы мен шетелдегі оқу орталықтарындағы қосымша білім беруді дамыту тәжірибесі бойынша жұмысты және алынған нәтижелерді тиісті бағыттар бойынша Филиал қызметіне енгізуді үйлестіреді. 

Филиал қызметін жүзеге асыру үшін қажетті қаржы көздерін іздеу бойынша жұмыстарға қатысады (фандрайзинг).

Қызметкерлерді іріктеу және жалдауға қатысу, сондай-ақ Академияның тиісті бөлімшелерімен бірге олардың біліктілігін арттыру арқылы Филиалдың кадрлық және ұйымдастырушылық әлеуетін қалыптастырады және дамытады.

Филиал қызметкерлерінің функционалдық міндеттерін орындауын талап етеді және сақтайды, олардың ішкі еңбек тәртібін және Академияның басқа да ішкі актілерінің сақталуын бақылайды.

Білімі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, магистр дәрежесінің болуы, (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО),  мүмкіндігінше PhD дәрежесінің немесе бейіні бойынша доктор, не ғылыми дәреже, ғылыми атағының болуы 

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басшылық қызметте немесе мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың бейіні бойынша орта звеноның басқарушылық лауазымдарында практикалық жұмыс.

Кәсіби талаптар

Қазақстан Республикасының Конституциясын, білім беру, ғылым, мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманы, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру жүйелерінің жұмыс істеуі мен дамыту мәселелерін реттейтін және филиалдың функционалдық бағытына сәйкес салаларда заңнаманы білу;

еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және өртке қарсы қауіпсіздік қағидалары мен нормаларын білу;

біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу, оның ішінде білім беру менеджменті бойынша (мүмкіндігінше) қазақстандық және халықаралық сертификаттардың болуы.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектік балл 87 кем емес), (TOEFL шектік балл 560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл 6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF – 400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 30 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

Қызмет атауы

 

Академияның Қостанай облысы бойынша филиалы

директорының орынбасары

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның стратегиясына және филиалдың негізгі міндеттері мен функциясына сәйкес стратегиялық жоспарлау, тиімді қызметті ұйымдастыру және Филиалды әкімшілік басқаруға қатысады.

Филиал қызметінің бағыттары бойынша негізгі стейкхолдерлермен (мемлекеттік органдар, жұмыс берушілер және басқа да ұйымдармен) және шетелдік ұйымдармен сыртқы ынтымақтастықты Академия стратегиясына сәйкес нығайту және дамытуға қатысады.

Заңдық мәселелерді реттейтін рәсімдерді (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес филиалдың ішкі нормативтік құжаттарын талдау, оның ішінде қолданыстағы ережелер мен қағидаларды жетілдіру, филиалдың мүддесін қорғау саласында) Академияның стратегиясына сәйкес үйлестіреді және жүзеге асырады.

Филиалдың бағыттарына сәйкес білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша академиялық саясат пен рәсімдерді (қолданыстағы білім беру бағдарламаларын мониторингілеу және жетілдіру, жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу, пәндердің бағдарламаларын дамыту, ағымдағы, аралық, қорытынды бақылаудың нысандарын анықтау) әзірлеуге қатысады.

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру семинарларының  және қайта даярлау курстарының жоспар-кестелерін әзірлеу және орындау процесін ұйымдастыруға қатысады.

 Тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды жеткізу бойынша шарттық тәртіптің сақталуын бақылауды жақсарту, анықталған кемшіліктерді жою және Академияның білім беру және шаруашылық-қаржылық қызметін жақсарту бойынша жұмысты үйлестіреді.

Қазақстан Республикасы мен шетелдегі оқу орталықтарындағы қосымша білім беруді дамыту тәжірибесі бойынша жұмысты және алынған нәтижелерді тиісті бағыттар бойынша Филиал қызметіне енгізуді үйлестіреді. 

Филиал қызметін жүзеге асыру үшін қажетті қаржы көздерін іздеу бойынша жұмыстарға қатысады (фандрайзинг).

Қызметкерлерді іріктеу және жалдауға қатысу, сондай-ақ Академияның тиісті бөлімшелерімен бірге олардың біліктілігін арттыру арқылы Филиалдың кадрлық және ұйымдастырушылық әлеуетін қалыптастырады және дамытады.

Филиал қызметкерлерінің функционалдық міндеттерін орындауын талап етеді және сақтайды, олардың ішкі еңбек тәртібін және Академияның басқа да ішкі актілерінің сақталуын бақылайды.

Білімі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, магистр дәрежесінің болуы, (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО),  мүмкіндігінше PhD дәрежесінің немесе бейіні бойынша доктор, не ғылыми дәреже, ғылыми атағының болуы 

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басшылық қызметте немесе мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың бейіні бойынша орта звеноның басқарушылық лауазымдарында практикалық жұмыс.

Кәсіби талаптар

Қазақстан Республикасының Конституциясын, білім беру, ғылым, мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманы, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру жүйелерінің жұмыс істеуі мен дамыту мәселелерін реттейтін және филиалдың функционалдық бағытына сәйкес салаларда заңнаманы білу;

еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және өртке қарсы қауіпсіздік қағидалары мен нормаларын білу;

біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу, оның ішінде білім беру менеджменті бойынша (мүмкіндігінше) қазақстандық және халықаралық сертификаттардың болуы.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектік балл 87 кем емес), (TOEFL шектік балл 560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл 6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF – 400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 30 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

Қызмет атауы

 

Академияның Маңғыстау облысы бойынша филиалы

директорының орынбасары

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның стратегиясына және филиалдың негізгі міндеттері мен функциясына сәйкес стратегиялық жоспарлау, тиімді қызметті ұйымдастыру және Филиалды әкімшілік басқаруға қатысады.

Филиал қызметінің бағыттары бойынша негізгі стейкхолдерлермен (мемлекеттік органдар, жұмыс берушілер және басқа да ұйымдармен) және шетелдік ұйымдармен сыртқы ынтымақтастықты Академия стратегиясына сәйкес нығайту және дамытуға қатысады.

Заңдық мәселелерді реттейтін рәсімдерді (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес филиалдың ішкі нормативтік құжаттарын талдау, оның ішінде қолданыстағы ережелер мен қағидаларды жетілдіру, филиалдың мүддесін қорғау саласында) Академияның стратегиясына сәйкес үйлестіреді және жүзеге асырады.

Филиалдың бағыттарына сәйкес білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша академиялық саясат пен рәсімдерді (қолданыстағы білім беру бағдарламаларын мониторингілеу және жетілдіру, жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу, пәндердің бағдарламаларын дамыту, ағымдағы, аралық, қорытынды бақылаудың нысандарын анықтау) әзірлеуге қатысады.

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру семинарларының  және қайта даярлау курстарының жоспар-кестелерін әзірлеу және орындау процесін ұйымдастыруға қатысады.

 Тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды жеткізу бойынша шарттық тәртіптің сақталуын бақылауды жақсарту, анықталған кемшіліктерді жою және Академияның білім беру және шаруашылық-қаржылық қызметін жақсарту бойынша жұмысты үйлестіреді.

Қазақстан Республикасы мен шетелдегі оқу орталықтарындағы қосымша білім беруді дамыту тәжірибесі бойынша жұмысты және алынған нәтижелерді тиісті бағыттар бойынша Филиал қызметіне енгізуді үйлестіреді. 

Филиал қызметін жүзеге асыру үшін қажетті қаржы көздерін іздеу бойынша жұмыстарға қатысады (фандрайзинг).

Қызметкерлерді іріктеу және жалдауға қатысу, сондай-ақ Академияның тиісті бөлімшелерімен бірге олардың біліктілігін арттыру арқылы Филиалдың кадрлық және ұйымдастырушылық әлеуетін қалыптастырады және дамытады.

Филиал қызметкерлерінің функционалдық міндеттерін орындауын талап етеді және сақтайды, олардың ішкі еңбек тәртібін және Академияның басқа да ішкі актілерінің сақталуын бақылайды.

Білімі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, магистр дәрежесінің болуы, (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО),  мүмкіндігінше PhD дәрежесінің немесе бейіні бойынша доктор, не ғылыми дәреже, ғылыми атағының болуы 

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басшылық қызметте немесе мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың бейіні бойынша орта звеноның басқарушылық лауазымдарында практикалық жұмыс.

Кәсіби талаптар

Қазақстан Республикасының Конституциясын, білім беру, ғылым, мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманы, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру жүйелерінің жұмыс істеуі мен дамыту мәселелерін реттейтін және филиалдың функционалдық бағытына сәйкес салаларда заңнаманы білу;

еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және өртке қарсы қауіпсіздік қағидалары мен нормаларын білу;

біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу, оның ішінде білім беру менеджменті бойынша (мүмкіндігінше) қазақстандық және халықаралық сертификаттардың болуы.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектік балл 87 кем емес), (TOEFL шектік балл 560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл 6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF – 400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 30 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

Қызмет атауы

 

Академияның Ақмола облысы бойынша филиалы

Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру кабинетінің меңгерушісі

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның Стратегиясына және Филиалдың негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес стратегиялық жоспарлауға, тиімді қызметті ұйымдастыруға және әкімшілік басқаруға қатысу.

Оқытудың бағыттары, нысандары мен түрлері (күндізгі, біріктірілген, қашықтықтан және/немесе басқа да) қимасында ғылыми негізделген әдістерді қолдана отырып, мемлекеттік қызметшілерді оқытудағы қажеттіліктерді зерделеу бойынша жинақтау, өңдеу, талдау үдерістерін ұйымдастыру және талдамалық есепті дайындау.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау (қайта даярлау курстары) мен кәсіби даму (біліктілікті арттыру семинарлары) бағдарламаларын, оның ішінде біліктілікті арттыру семинарларының үлгілік бағдарламаларын, оқу жоспарына кіретін, пәндердің оқу бағдарламаларын дизайндеу және әзірлеу үдерісін ұйымдастыру.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау және кәсіби дамыту бағдарламаларының негізгі бағыттары бойынша сабақ жүргізетін тұлғаларды іздеу/рекрутинг үдерісін ұйымдастыру.

Академия филиалында өткізілген, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстары мен біліктілікті арттыру семинарларының сапасын анықтау бойынша мемлекеттік органдармен тығыз өзара іс-қимылды ұйымдастыру.

Мемлекеттік сатып алу порталына қызметкерлердің біліктілігін арттыру/қайта даярлау бойынша мемлекеттік мекемелер және басқа ұйымдар жариялаған конкурстарға қатысу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Қызметті ақпараттық қамтамасыз ету және Филиалдың имиджін жасау бойынша жұмыстарды жүргізу.

Білімі

Жоғары білім, магистр дәрежесінің болуы, мүмкіндігінше PhD немесе бейіні бойынша доктор не ғылыми дәреженің, ғылыми атақтың болуы.

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басқарушылық лауазымда немесе мамандық бойынша кемінде 3 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте жұмыс тәжірибесі.

Кәсіби талаптар

алдыңғы жұмыс орнынан ұсыныс хат;

қазақстандық және халықаралық біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу сертификаттары.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектік балл 87 кем емес), (TOEFL шектік балл 560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл 6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF – 400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 56 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

Қызмет атауы

 

Академияның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы

Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау кабинетінің   меңгерушісі (1 бірлік); Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру кабинетінің меңгерушісі (1 бірлік)

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның Стратегиясына және Филиалдың негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес стратегиялық жоспарлауға, тиімді қызметті ұйымдастыруға және әкімшілік басқаруға қатысу.

Оқытудың бағыттары, нысандары мен түрлері (күндізгі, біріктірілген, қашықтықтан және/немесе басқа да) қимасында ғылыми негізделген әдістерді қолдана отырып, мемлекеттік қызметшілерді оқытудағы қажеттіліктерді зерделеу бойынша жинақтау, өңдеу, талдау үдерістерін ұйымдастыру және талдамалық есепті дайындау.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау (қайта даярлау курстары) мен кәсіби даму (біліктілікті арттыру семинарлары) бағдарламаларын, оның ішінде біліктілікті арттыру семинарларының үлгілік бағдарламаларын, оқу жоспарына кіретін, пәндердің оқу бағдарламаларын дизайндеу және әзірлеу үдерісін ұйымдастыру.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау және кәсіби дамыту бағдарламаларының негізгі бағыттары бойынша сабақ жүргізетін тұлғаларды іздеу/рекрутинг үдерісін ұйымдастыру.

Академия филиалында өткізілген, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстары мен біліктілікті арттыру семинарларының сапасын анықтау бойынша мемлекеттік органдармен тығыз өзара іс-қимылды ұйымдастыру.

Мемлекеттік сатып алу порталына қызметкерлердің біліктілігін арттыру/қайта даярлау бойынша мемлекеттік мекемелер және басқа ұйымдар жариялаған конкурстарға қатысу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Қызметті ақпараттық қамтамасыз ету және Филиалдың имиджін жасау бойынша жұмыстарды жүргізу.

Білімі

Жоғары білім, магистр дәрежесінің болуы, мүмкіндігінше PhD немесе бейіні бойынша доктор не ғылыми дәреженің, ғылыми атақтың болуы.

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басқарушылық лауазымда немесе мамандық бойынша кемінде 3 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте жұмыс тәжірибесі.

Кәсіби талаптар

алдыңғы жұмыс орнынан ұсыныс хат;

қазақстандық және халықаралық біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу сертификаттары.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектік балл 87 кем емес), (TOEFL шектік балл 560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл 6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF – 400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 56 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.


adres-niz

 

010000 Астана, пр. Абая, 33 а,
Приемная комиссия: 8 (7172) 75-33-95,

75-34-86. Тел/факс: 75 32 68

еmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.pa-academy.kz