Бос орындар

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ БОС ОРЫНДАРЫ

 

 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ

 

1

Қызмет атауы:

 

Мемлекеттік қызметшілерге қосымша білім беру институтының Мемлекеттік қызметшілерді мансаптық жоспарлау және кәсіби дамыту бағдарламаларын ілгерілету кабинетінің жетекші сарапшысы (негізгі қызметкерді алмастыру уақытына)

2

Негізгі қызметтік міндеттері:

- бюджеттік бағдарламаға сәйкес шетелдік сарапшыларды тартумен, кәсіби білім беру бағдарламаларының жоспар-кестелеріне (біліктілікті арттыру) сай біліктілікті арттыру семинарларын ұйымдастыру,

- персоналды басқару қызметтерімен ынтымақтастық, топтарды құру және бюджеттік бағдарламаға сәйкес шетелдік сарапшыларды тартумен кәсіби білім беру кестелерінің (бағдарлама) орындалуын қамтамасыз ету,

- мемлекеттік қызметшілерді кәсіби дамыту бағдарламаларын жүзеге асыру, есептік материалдар, кіріс хат-хабарларына жауап дайындау үдерісінде Институттың құрылымдық бөлімшелерімен тығыз өзара қарым-қатынас,

- оқытудың бағыттары, түрлері мен формалары қимасында оқыту жоспарларын жинауды, өңдеуді, құруды және орындауды жүзеге асыру,

- бағдарламаға сай оқу материалдарын алдын ала тексеруді жүргізу, оқу материалдарының барлық түрлерін сапалы аудармамен қамтамасыз ету саласында аударма компаниясымен өзара іс-қимыл жасау,

- тыңдаушылардың сабаққа қатысуын мониторингілеу және бақылау, оны есепке алу, тыңдаушылардың тәртібі туралы персоналды басқару қызметін дер кезінде хабардар ету,

- мемлекеттік қызметшілерді кәсіби дамыту бағдарламаларының тиімділігі мен нәтижелілігін, күтілетін нәтижелерді анықтау бойынша мемлекеттік қызметшілерге сауалнамаларды тарату және жинау,

- тыңдаушылардың ағымдағы, аралық, қорытынды бақылауларын ұйымдастыру, кәсіби дамыту бағдарламаларын өту кезінде тыңдаушыларға қызметтер туралы кеңес беру,

- мемлекеттік қызметшілерді кәсіби дамыьу бағдарламаларын сәтті аяқтағандығы туралы сертификаттарды даярлау,

- оқу процесін тиімді ұйымдастыру және оның сапасын арттыру бойынша нормативтік құжаттарды және әдістемелік ұсыныстарды әзірлеуге қатысу.

3

Білімі:

 

Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімінің (мүмкіндігінше шетелдік жоғары оқу орын) және/немесе магистр академиялық дәрежесінің болуы

4

Жұмыс тәжірибесі:

Білім беру ұйымдарында немесе мамандық бойынша (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте 3жылдан кем емес жұмыс өтілі

5

Жеке қасиеттері мен құзыреттері:

 

стратегиялық ойлау;

өзгертулер мен жетілдірулерді басқару;  

тиімді шешімдерді қабылдау;

ынтымақтастық пен серіктестік;

әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық;  

білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

6

Тілдерді білуі:

Қазақ, орыс, ағылшын – еркін

7

Жұмыс жағдайы:

 

бәсекеге қабілетті еңбекақы: жұмыс өтілі бойынша айлық және ғылыми дәреже болған жағдайда қосымша төлем ақы;

денсаулықты сауықтыруға арналған жәрдемақыны төлей отырып, жыл сайын 30 күнтізбелік күн демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

8

Қабылдау мерзімі:

үміткерді іріктегенге дейін.

 

 

 

Резюмелеріңізді ұсынылып отырған бос орын атымен   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. электронды адресіне жолдауларыңызды сұраймыз.

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ АЙМАҚТЫҚ ФИЛИАЛДАРЫНЫҢ БОС ОРЫНДАРЫ 

Лауазымның атауы

Академияның Жамбыл облысы бойынша филиалының директоры

Негізгі

лауазымдық міндеттері

Академияның Стратегиясына және Филиалдың негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес стратегиялық жоспарлауға, тиімді қызметті ұйымдастыруға және әкімшілік басқаруды жүзеге асырады; 

Филиалдың тиісті бағыттары бойынша негізгі стейкхолдерлермен (мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар және басқа да ұйымдармен) және шетелдік ұйымдармен сыртқы ынтымақтастықты Академия Стратегиясына сәйкес нығайтады және дамытады;

Филиалдың тиісті бағыттарына сәйкес білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша академиялық саясат пен рәсімдерді (қолданыстағы білім беру бағдарламаларын мониторингілеу және жетілдіру, жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу, пәндердің бағдарламаларын дамыту, ағымдағы, аралық, қорытынды бақылаудың нысандарын анықтау) әзірлейді және жүзеге асырады;

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру семинарларының  және қайта даярлау курстарының жоспар-кестелерін әзірлеу, бекіту және орындау процесін ұйымдастырады;

Құзыреттілік тәсілді ескере отырып, оқыту бағдарламаларын үйлестіру мен әзірлеуді, сондай-ақ оқыту сапасын мониторингілеуді жүзеге асырады;

 Тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды жеткізу бойынша шарттық тәртіптің сақталуын бақылауды жақсарту, анықталған кемшіліктерді жою және Академияның білім беру және шаруашылық-қаржылық қызметін жақсарту бойынша жұмысты үйлестіруді іске асырады;

Даму жоспарын және Мемлекеттік сатып алу жоспарын жасау және орындау бойынша жұмысты ұйымдастырады.

Білімі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімнің, магистр дәрежесінің болуы (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО), мүмкіндігінше PhD немесе бейіні бойынша доктор не ғылыми дәреженің, ғылыми атақтың болуы

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басқарушы лауазымда немесе мамандық бойынша кемінде 5 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың бейіні бойынша орталық звеноның басқарушы лауазымдарында жұмыс тәжірибесі. 

Кәсіби талаптар

Қазақстан Республикасының Конституциясын, білім, ғылым, мемлекеттік қызмет саласындағы, мемлекеттік мүлік туралы, мемлекеттік сатып алу туралы, еңбек және азаматтық заңнаманы, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру жүйелерінің жұмыс істеуі мен дамыту мәселелерін реттейтін және филиалдың функционалдық бағытына сәйкес салаларда заңнаманы білу; еңбек туралы заңнаманың нормаларын, еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және өртке қарсы қауіпсіздік қағидалары мен нормаларын білу; біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу, оның ішінде білім беру менеджменті бойынша (мүмкіндігінше) қазақстандық және халықаралық сертификаттардың болуы.

Тілдерді білуі 

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше); ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектік балл – 87 кем емес), (TOEFL шектік балл – 560 баллдан кем емес),

 

International English Language Tests System (IELTS,  шектік  балл – 6.0 кем емес); неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі); француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF – 400 баллдан кем емес).

 

Кәсіби және жеке құзыреттер

Стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру; жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану. 

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 56 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс, біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі. 

Қызметі қысқаша

туралы сипаттама

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары мен орталық мемлекеттік органдарының аумақтық бөлімшелерінің мемлекеттік қызметшілерін, дипломатиялық қызмет персоналын, соттарды, сот жүйесінің қызметкерлерін, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін, әскери қызметкерлерді, азаматтық қызметшілерді, мемлекеттік мекемелер, кәсіпорындар қызметкерлерін, мемлекеттің қатысуымен заңды тұлғаларды, сондай-ақ мемлекеттік мекемелермен өзара әрекет ететін тұлғаларды қайта даярлау курстарын, біліктілігін арттыру семинарларын ұйымдастырады және өткізеді, сонымен бірге мемлекеттік басқаруда жобалық менеджментті дамыту және енгізу.

Құжаттар

Конкурсқа қатысуға тілек білдірген тұлғалар Академия ректорының атына өтініш береді.

Өтінішке келесі құжаттар қоса беріледі:

1)жеке куәліктің көшірмесі;

2)толтырылған кадрларды есепке алу бойынша жеке парақ (тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондарын көрсете отырып);

3)лауазымға қойылған біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмесі;

4)еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

5)Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама; 6)сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы, не болмауы туралы анықтама;

7)азаматтар олардың біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейі мен беделіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілікті арттыру, ғылыми дәреже мен атақты беру туралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар, олардың кәсіби қызметі мен біліктілігін сипаттайтын басқа да мәліметтерді) ұсына алады.  

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну өтінішті қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады.

Құжаттарды қабылдау аяқталатын мен уақыты күні

Конкурсқа құжаттарды тапсыру мерзімі хабарландыру берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей, 2018 жылдың 07 маусымы мен 2018 жылдың 21 маусымы аралығында сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Құжаттарды қабылдау қолма-қол немесе пошта арқылы не электрондық

пошта бойынша жүргізіледі.  

Конкурстың өтетін жері

Астана қ., Абай көшесі, 33А немесе Скайп байланыс арқылы үміткердің тұратын жері немесе Академия филиалының орналасқан жері бойынша.

Академияның байланыс мәліметтері

«Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК, 010000, Астана қ., Абай көшесі, 33 А, эл.адресі:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  телефон: 8 (7172) 75-35-05, ресми сайт: www.apa.kz

Академия филиалының байланыс мәліметтері

«Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару

академиясы» РМҚК Жамбыл облысы бойынша филиалы,

080006, Жамбыл облысы, Тараз қ., Рысбек батыр көшесі, 14.

эл.адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Тел: 8 (7262) 568685, 568682

Қызмет атауы

 

Академияның Алматы облысы бойынша филиалы

Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру кабинетінің меңгерушісі

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның Стратегиясына және Филиалдың негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес стратегиялық жоспарлауға, тиімді қызметті ұйымдастыруға және әкімшілік басқаруға қатысу.

Оқытудың бағыттары, нысандары мен түрлері (күндізгі, біріктірілген, қашықтықтан және/немесе басқа да) қимасында ғылыми негізделген әдістерді қолдана отырып, мемлекеттік қызметшілерді оқытудағы қажеттіліктерді зерделеу бойынша жинақтау, өңдеу, талдау үдерістерін ұйымдастыру және талдамалық есепті дайындау.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау (қайта даярлау курстары) мен кәсіби даму (біліктілікті арттыру семинарлары) бағдарламаларын, оның ішінде біліктілікті арттыру семинарларының үлгілік бағдарламаларын, оқу жоспарына кіретін, пәндердің оқу бағдарламаларын дизайндеу және әзірлеу үдерісін ұйымдастыру.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау және кәсіби дамыту бағдарламаларының негізгі бағыттары бойынша сабақ жүргізетін тұлғаларды іздеу/рекрутинг үдерісін ұйымдастыру.

Академия филиалында өткізілген, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстары мен біліктілікті арттыру семинарларының сапасын анықтау бойынша мемлекеттік органдармен тығыз өзара іс-қимылды ұйымдастыру.

Мемлекеттік сатып алу порталына қызметкерлердің біліктілігін арттыру/қайта даярлау бойынша мемлекеттік мекемелер және басқа ұйымдар жариялаған конкурстарға қатысу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Қызметті ақпараттық қамтамасыз ету және Филиалдың имиджін жасау бойынша жұмыстарды жүргізу.

Білімі

Жоғары білім, магистр дәрежесінің болуы, мүмкіндігінше PhD немесе бейіні бойынша доктор не ғылыми дәреженің, ғылыми атақтың болуы.

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басқарушылық лауазымда немесе мамандық бойынша кемінде 3 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте жұмыс тәжірибесі.

Кәсіби талаптар

алдыңғы жұмыс орнынан ұсыныс хат;

қазақстандық және халықаралық біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу сертификаттары.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектік балл 87 кем емес), (TOEFL шектік балл 560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл 6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF – 400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 30 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

Қызмет атауы

 

Академияның Алматы облысы бойынша филиалы

директорының орынбасары

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның стратегиясына және филиалдың негізгі міндеттері мен функциясына сәйкес стратегиялық жоспарлау, тиімді қызметті ұйымдастыру және Филиалды әкімшілік басқаруға қатысады.

Филиал қызметінің бағыттары бойынша негізгі стейкхолдерлермен (мемлекеттік органдар, жұмыс берушілер және басқа да ұйымдармен) және шетелдік ұйымдармен сыртқы ынтымақтастықты Академия стратегиясына сәйкес нығайту және дамытуға қатысады.

Заңдық мәселелерді реттейтін рәсімдерді (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес филиалдың ішкі нормативтік құжаттарын талдау, оның ішінде қолданыстағы ережелер мен қағидаларды жетілдіру, филиалдың мүддесін қорғау саласында) Академияның стратегиясына сәйкес үйлестіреді және жүзеге асырады.

Филиалдың бағыттарына сәйкес білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша академиялық саясат пен рәсімдерді (қолданыстағы білім беру бағдарламаларын мониторингілеу және жетілдіру, жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу, пәндердің бағдарламаларын дамыту, ағымдағы, аралық, қорытынды бақылаудың нысандарын анықтау) әзірлеуге қатысады.

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру семинарларының  және қайта даярлау курстарының жоспар-кестелерін әзірлеу және орындау процесін ұйымдастыруға қатысады.

 Тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды жеткізу бойынша шарттық тәртіптің сақталуын бақылауды жақсарту, анықталған кемшіліктерді жою және Академияның білім беру және шаруашылық-қаржылық қызметін жақсарту бойынша жұмысты үйлестіреді.

Қазақстан Республикасы мен шетелдегі оқу орталықтарындағы қосымша білім беруді дамыту тәжірибесі бойынша жұмысты және алынған нәтижелерді тиісті бағыттар бойынша Филиал қызметіне енгізуді үйлестіреді. 

Филиал қызметін жүзеге асыру үшін қажетті қаржы көздерін іздеу бойынша жұмыстарға қатысады (фандрайзинг).

Қызметкерлерді іріктеу және жалдауға қатысу, сондай-ақ Академияның тиісті бөлімшелерімен бірге олардың біліктілігін арттыру арқылы Филиалдың кадрлық және ұйымдастырушылық әлеуетін қалыптастырады және дамытады.

Филиал қызметкерлерінің функционалдық міндеттерін орындауын талап етеді және сақтайды, олардың ішкі еңбек тәртібін және Академияның басқа да ішкі актілерінің сақталуын бақылайды.

Білімі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, магистр дәрежесінің болуы, (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО),  мүмкіндігінше PhD дәрежесінің немесе бейіні бойынша доктор, не ғылыми дәреже, ғылыми атағының болуы 

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басшылық қызметте немесе мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың бейіні бойынша орта звеноның басқарушылық лауазымдарында практикалық жұмыс.

Кәсіби талаптар

Қазақстан Республикасының Конституциясын, білім беру, ғылым, мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманы, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру жүйелерінің жұмыс істеуі мен дамыту мәселелерін реттейтін және филиалдың функционалдық бағытына сәйкес салаларда заңнаманы білу;

еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және өртке қарсы қауіпсіздік қағидалары мен нормаларын білу;

біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу, оның ішінде білім беру менеджменті бойынша (мүмкіндігінше) қазақстандық және халықаралық сертификаттардың болуы.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектік балл 87 кем емес), (TOEFL шектік балл 560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл 6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF – 400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 30 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

Қызмет атауы

 

Академияның Маңғыстау облысы бойынша филиалы

директорының орынбасары

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның стратегиясына және филиалдың негізгі міндеттері мен функциясына сәйкес стратегиялық жоспарлау, тиімді қызметті ұйымдастыру және Филиалды әкімшілік басқаруға қатысады.

Филиал қызметінің бағыттары бойынша негізгі стейкхолдерлермен (мемлекеттік органдар, жұмыс берушілер және басқа да ұйымдармен) және шетелдік ұйымдармен сыртқы ынтымақтастықты Академия стратегиясына сәйкес нығайту және дамытуға қатысады.

Заңдық мәселелерді реттейтін рәсімдерді (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес филиалдың ішкі нормативтік құжаттарын талдау, оның ішінде қолданыстағы ережелер мен қағидаларды жетілдіру, филиалдың мүддесін қорғау саласында) Академияның стратегиясына сәйкес үйлестіреді және жүзеге асырады.

Филиалдың бағыттарына сәйкес білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша академиялық саясат пен рәсімдерді (қолданыстағы білім беру бағдарламаларын мониторингілеу және жетілдіру, жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу, пәндердің бағдарламаларын дамыту, ағымдағы, аралық, қорытынды бақылаудың нысандарын анықтау) әзірлеуге қатысады.

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру семинарларының  және қайта даярлау курстарының жоспар-кестелерін әзірлеу және орындау процесін ұйымдастыруға қатысады.

 Тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды жеткізу бойынша шарттық тәртіптің сақталуын бақылауды жақсарту, анықталған кемшіліктерді жою және Академияның білім беру және шаруашылық-қаржылық қызметін жақсарту бойынша жұмысты үйлестіреді.

Қазақстан Республикасы мен шетелдегі оқу орталықтарындағы қосымша білім беруді дамыту тәжірибесі бойынша жұмысты және алынған нәтижелерді тиісті бағыттар бойынша Филиал қызметіне енгізуді үйлестіреді. 

Филиал қызметін жүзеге асыру үшін қажетті қаржы көздерін іздеу бойынша жұмыстарға қатысады (фандрайзинг).

Қызметкерлерді іріктеу және жалдауға қатысу, сондай-ақ Академияның тиісті бөлімшелерімен бірге олардың біліктілігін арттыру арқылы Филиалдың кадрлық және ұйымдастырушылық әлеуетін қалыптастырады және дамытады.

Филиал қызметкерлерінің функционалдық міндеттерін орындауын талап етеді және сақтайды, олардың ішкі еңбек тәртібін және Академияның басқа да ішкі актілерінің сақталуын бақылайды.

Білімі

Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, магистр дәрежесінің болуы, (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО),  мүмкіндігінше PhD дәрежесінің немесе бейіні бойынша доктор, не ғылыми дәреже, ғылыми атағының болуы 

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басшылық қызметте немесе мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте және/немесе филиалдың бейіні бойынша орта звеноның басқарушылық лауазымдарында практикалық жұмыс.

Кәсіби талаптар

Қазақстан Республикасының Конституциясын, білім беру, ғылым, мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманы, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру жүйелерінің жұмыс істеуі мен дамыту мәселелерін реттейтін және филиалдың функционалдық бағытына сәйкес салаларда заңнаманы білу;

еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және өртке қарсы қауіпсіздік қағидалары мен нормаларын білу;

біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу, оның ішінде білім беру менеджменті бойынша (мүмкіндігінше) қазақстандық және халықаралық сертификаттардың болуы.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектік балл 87 кем емес), (TOEFL шектік балл 560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл 6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF – 400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Жұмыс жағдайы

1,5-нан 2,5-ға дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 30 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Бос орынның атауымен түйіндемені This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

Қызмет атауы

Академияның Маңғыстау облысы бойынша филиалының Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру кабинетінің  меңгерушісі

Негізгі қызметтік міндеттері

Академияның Стратегиясына және Филиалдың негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес стратегиялық жоспарлауға, тиімді қызметті ұйымдастыруға және әкімшілік басқаруға қатысу.

Оқытудың бағыттары, нысандары мен түрлері (күндізгі, біріктірілген, қашықтықтан және/немесе басқа да) қимасында ғылыми негізделген әдістерді қолдана отырып, мемлекеттік қызметшілерді оқытудағы қажеттіліктерді зерделеу бойынша жинақтау, өңдеу, талдау үдерістерін ұйымдастыру және талдамалық есепті дайындау.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау (қайта даярлау курстары) мен кәсіби даму (біліктілікті арттыру семинарлары) бағдарламаларын, оның ішінде біліктілікті арттыру семинарларының үлгілік бағдарламаларын, оқу жоспарына кіретін, пәндердің оқу бағдарламаларын дизайндеу және әзірлеу үдерісін ұйымдастыру.

Мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды мансаптық жоспарлау және кәсіби дамыту бағдарламаларының негізгі бағыттары бойынша сабақ жүргізетін тұлғаларды іздеу/рекрутинг үдерісін ұйымдастыру.

Академия филиалында өткізілген, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстары мен біліктілікті арттыру семинарларының сапасын анықтау бойынша мемлекеттік органдармен тығыз өзара іс-қимылды ұйымдастыру.

Мемлекеттік сатып алу порталына қызметкерлердің біліктілігін арттыру/қайта даярлау бойынша мемлекеттік мекемелер және басқа ұйымдар жариялаған конкурстарға қатысу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Қызметті ақпараттық қамтамасыз ету және Филиалдың имиджін жасау бойынша жұмыстарды жүргізу.

Білімі

Жоғары білім, магистр дәрежесінің болуы, мүмкіндігінше PhD немесе бейіні бойынша доктор не ғылыми дәреженің, ғылыми атақтың болуы.

Жұмыс тәжірибесі

Білім беру ұйымдарында басқарушылық лауазымда немесе мамандық бойынша кемінде 3 жыл (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның

 

жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте жұмыс тәжірибесі. 

Кәсіби талаптар

алдыңғы жұмыс орнынан ұсыныс хат;

қазақстандық және халықаралық біліктілікті арттыру және/немесе оқу бағдарламаларына қатысу сертификаттары.

Тілдерді білуі

қазақ, орыс және шет тілі (мүмкіндігінше); ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектік балл – 87 кем емес), (TOEFL шектік балл – 560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS,  шектік  балл – 6.0 кем емес); неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі); француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF – 400 баллдан кем емес).

Жеке қасиеттері мен құзыреттері

стратегиялық ойлау, өзгертулер мен жетілдірулерді басқару, тиімді шешімдерді қабылдау, ынтымақтастық пен серіктестік, әлеуетті арттыру; жауапкершілік және ұйымдастырушылық, білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану. 

Жұмыс жағдайы

1,0-нан 1,5-ке дейін арттыру коэффициентін қолдана отырып, өтілі бойынша еңбекақы және дәреже болған жағдайда төлем, сауықтыруға арналған жәрдемақысы бар 56 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс; біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі. 

Бос орынның атауымен түйіндемені  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. жіберулеріңізді сұраймыз.

{spoiler title=Академияның Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы  Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру кабинетінің  меңгерушісі opened=0}

adres-niz

 

010000 Астана, пр. Абая, 33 а,
Приемная комиссия: 8 (7172) 75-33-95,

Тел/факс: 75 32 68, 75-30-17

еmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.pa-academy.kz