Бос орындар

Қызмет атауы:

 

Мемлекеттік қызметшілерге қосымша білім беру институтының Мемлекеттік қызметшілерді мансаптық жоспарлау және кәсіби дамыту бағдарламаларын талдау және әзірлеу кабинетінің меңгерушісі

Негізгі қызметтік міндеттері:

- мемлекеттік қызметшілерді оқытудағы қажеттіліктерді зерделеу бойынша талдамалық есептерді жинау, өңдеу, даярлау және мониторинглеу үдерістерін ұйымдастыру;

- мемлекеттік қызметшілерді/басқа да тұлғаларды кәсіби дамыту (біліктілікті арттыру семинарлары) және мансаптық жоспарлау (қайта даярлау курстары) бағдарламаларын, оның ішінде біліктілікті арттыру семинарларының типтік бағдарламаларын, оқу жоспарына кіретін пәндердің оқу бағдарламаларын дизайндеу және әзірлеу үдерістерін ұйымдастыру;

- негізгі бағыттар бойынша әлеуетті сарапшылармен келіссөз жүргізуді ұйымдастыру;

- мемлекеттік органдармен тығыз қарым-қатынасты ұйымдастыру;

- кабинет қызметі бойынша нормативтік және әдістемелік құжаттарды дайындау.

Білімі:

 

PhD немесе бейіні бойынша доктор   (мүмкіндігінше шетелдік ЖОО) немесе ғылыми дәрежесінің, ғылыми атағының (мүмкіндігінше) болуы.

Жұмыс өтілі:

жетекшілік қызметтерде білім беру ұйымдарында не мамандық бойынша 3 жылдан кем емес жұмыс өтілі (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО) және/немесе мемлекеттік қызметте.

Жеке қасиеттері мен құзыреттіліктері:

 

стратегиялық ойлау;

өзгертулер мен жетілдірулерді басқару;  

тиімді шешімдерді қабылдау;

ынтымақтастық пен серіктестік;

әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық;  

білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Тілдерді білуі:

қазақ, орыс және мүмкіндігінше шет тілі (ағылшын);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектікбалл87 кем емес), (TOEFL шектікбалл560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

французтілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF –400 баллдан кем емес).

Жұмыс жағдайы:

 

бәсекелестікке қабілетті еңбекақы: жұмыс өтілі бойынша айлық және ғылыми дәреже болған жағдайда қосымша төлем ақы;

денсаулықты сауықтыруға арналған жәрдемақыны төлей отырып, жыл сайын 30 күнтізбелік күн демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Қабылдау мерзімі:

үміткерді іріктегенге дейін

Қызмет атауы:

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелерін зерттеу орталығының жетекші ғылыми қызметкері

Негізгі қызметтік міндеттері:

- зерттеу жұмысын жүзеге асыру;

- зерттеудің нәтижелерін өңдеу және іске асыруға қатысу;

- мемлекеттік және шетелдік ұйымдармен сыртқы серіктестікті дамыту;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тетігін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау;

- сарапшылық қорытындыларды жүзеге асыру;

- ғылыми зерттеулер нәтижелерін дайындау және жариялау.

Білімі:

 

бейіні бойынша доктор немесе PhD дәрежесінің, не ғылым докторы немесе кандидаты дәрежесінің болуы.

Жұмыс өтілі:

ғылыми-педагогикалық қызметте 5 жылдан кем емес ғылыми жұмыс өтілі (мүмкіндігінше шетелдік немесе Қазақстанның жоғары рейтингтік ЖОО).

Жеке қасиеттері мен құзыреттіліктері:

 

стратегиялық ойлау;

өзгертулер мен жетілдірулерді басқару;  

тиімді шешімдерді қабылдау;

ынтымақтастық пен серіктестік;

әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық;  

білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Тілдерді білуі:

қазақ, орыс және мүмкіндігінше шет тілі (ағылшын);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектікбалл87 кем емес), (TOEFL шектікбалл560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

французтілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF –400 баллдан кем емес).

Жұмыс жағдайы:

 

бәсекелестікке қабілетті еңбекақы: жұмыс өтілі бойынша айлық және ғылыми дәреже болған жағдайда қосымша төлем ақы;

денсаулықты сауықтыруға арналған жәрдемақыны төлей отырып, жыл сайын ғылым докторлары үшін 56 күнтізбелік күн, ғылым кандидаттары үшін 42 күнтізбелік күн, ғылыми дәрежесі жоқ басқа да ғылыми қызметкерлерге 35 күнтізбелік күн демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Конкурс мерзімі:

үміткерді іріктегенге дейін.

Қызмет атауы:

 

Мемлекеттік басқаруда жобалық менеджментті дамыту орталығының бас сарапшысы

Негізгі қызметтік міндеттері:

- орталықтың құзыретті шегінде Академия стратегияларын жүзеге асыруға қатысу;

- жобалық менеджментті бірегейлендіру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды жасауға қатысу;

- жобалық менеджмент саласында сертификаттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

- жобалық менеджмент саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу;

- мемлекеттік секторда жобалардың нәтижелілігіне негізделіп, белгіленген өлшемдер бойынша жобалық менеджмент саласында тренерлер мен кеңесшілердің рейтингісін құруды қамтамасыз ету;

- мемлекеттік органдар мен ұйымдарда жобалық менеджментті енгізу бойынша әдістемелік құжаттарды әзірлеуге және келісім жасауға қатысу;

- жобаларды әзірлеу және іске асыруда Академияның құрылымдық бөлімдеріне көмек көрсету;

- жобалық менеджмент мәселелері бойынша Академия іс-шараларын ұйымдастыруға қатысу;

- жобалық менеджмент саласында Академия қызметі туралы материалдарды дайындау (талдамалық анықтамалар, есептер, статистикалар, презентациялар және т.б.), оның ішінде Академияның веб-сайты үшін де әзірлеу.

Білімі:

 

жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім.

Жұмыс өтілі:

мамандық бойынша 3 жылдан кем емес жұмыс өтілі. Мемлекеттік басқару жүйесінде жұмыс өтілі (мүмкіндігінше).

Жеке қасиеттері мен құзыреттіліктері:

 

стратегиялық ойлау;

өзгертулер мен жетілдірулерді басқару;  

тиімді шешімдерді қабылдау;

ынтымақтастық пен серіктестік;

әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық;  

білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Тілдерді білуі:

қазақ, орыс және мүмкіндігінше шет тілі (ағылшын);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектікбалл87 кем емес), (TOEFL шектікбалл560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

французтілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF –400 баллдан кем емес).

Жұмыс жағдайы:

 

бәсекелестікке қабілетті еңбекақы;

денсаулықты сауықтыруға арналған жәрдемақыны төлей отырып, жыл сайын 30 күнтізбелік күн демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Конкурс мерзімі:

үміткерді іріктегенге дейін.

Қызмет атауы:

Маркетинг және коммуникациялар Орталығының бас инженер-жүйелік технигі

Негізгі қызметтік міндеттер:

- тікелей-техникалық басқаруды орындау және локальды есептеу желісінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

- есептеу желісі құралдарының жағдайын техникалық бақылау;  

- желі жұмысындағы кемшіліктерді анықтау және жою;

- деректерді табыстаудың басқа да желілерімен өзара әрекетін қамтамасыз ету;

- компьютерлік техниканы жөндеуге техникалық құжаттарды, электрондық жабдықтар мен олардың қосалқы бөлшектеріне сұранымдарды жасау;

- қолданушыларды архив жүргізуге, желі жұмысына үйрету; желілік бағдарламалық қамтамасыз ету жұмыстары бойынша нұсқаулықтарды жасау және оларды қолданушыларға жеткізу;

- жүйелік қауіпсіздікпен қамтамасыз ету; ақпаратты рұқсатсыз алу, жүйелік файлдар мен деректерді қарау және өзгерту жолдарынан қорғау;

- Академия кітапханасының ИРБИС деректер базасын сүйемелдеу;

- электрондық жабдықтардың техникалық жағдайының диагностикасын уақытылы жүзеге асыру, ағымдағы жөндеу мен профилактикалық тексеруді жүргізу, оны күрделі жөндеуден қабылдап алу, сонымен қатар пайдалануға жаңадан енгізілген электрондық жабдықтарды қабылдау және игеру.

Білімі:

тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім.

Жұмыс өтілі:

5 жылдан кем емес жұмыс өтілі.

Жеке қасиеттері мен құзыреттіліктері:

 

стратегиялық ойлау;

өзгертулер мен жетілдірулерді басқару;  

тиімді шешімдерді қабылдау;

ынтымақтастық пен серіктестік;

әлеуетті арттыру;

жауапкершілік және ұйымдастырушылық;  

білім беру қызметтерінің клиентіне бағдарлану.

Тілдерді білуі:

қазақ, орыс және мүмкіндігінше шет тілі (ағылшын);

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – 460 баллдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test (TOEFL IBT, шектікбалл87 кем емес), (TOEFL шектікбалл560 баллдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, шектік балл6.0 кем емес);

неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1 деңгейі);

французтілі: Test de Franзais International™ (TFI – тыңдалым және оқылым секциялары бойынша В1 деңгейінен кем емес), Diplomed’Etudes en Langue franзaise (DELF, B2 деңгейі), DiplomeApprofondi de Langue franзaise (DALF, C1 деңгейі), Test de connaissance du franзais (TCF –400 баллдан кем емес).

Жұмыс жағдайы:

бәсекелестікке қабілетті еңбекақы;

денсаулықты сауықтыруға арналған жәрдемақыны төлей отырып, жыл сайын 30 күнтізбелік күн демалыс;

біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

Конкурс мерзімі:

үміткерді іріктегенге дейін.

 

Резюмелеріңізді ұсынылып отырған бос орын атымен   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. электронды адресіне жолдауларыңызды сұраймыз.

adres-niz

 

010000 Астана, пр. Абая, 33 а,
Приемная комиссия: 8 (7172) 75 34 77

тел/факс: 75 32 68

еmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.pa-academy.kz