Бос орындар

Мы приглашаем профессионалов присоединиться к нашей команде! 

 

 

 

1

Лауазымы

 

Инженерлік – экспулатациялық қызметі басшысының орынбасары

2

Негізгі лауазымдық міндеттері

- стратегиялық жоспарлау және сәйкес мақсаттардың  орындалуын қамтамасыз ету,

- материалдық-техникалық негіздерді дамыту және жетілдіру,

- инфрақұрылымды унемділік тәсілдің негізінде тиімді қолдану,

- қызметкерлер мен оқушыларды жайлы жағдаймен қамтамасыздандыру,

- мемлекеттік сатып алуды қалыптастыру және жүзеге асыру,

- материалдардың шығындар және  материалдық құндылықтардың қалыпын қадағалау.

 

3

Білімі:

 

Жоғары (немесе ЖОО-нан кейінгі) білім мамандық бойынша  

 

4

Тәжірибесі:

Басқару қызметінде 3 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі

         

5

Құзыреттіліктері мен жеке қасиеттері

стратегиялық пайымдау;

өзгерістермен басқару және жетілдіру;

тиімді шешім табу;

ынтымақтастық және серіктестік;

әлеуетті өсіру;

жинақылық және жауапкершілік;

білім беру қызметінің тұтынушысына бағдарлану

 

6

Тіл білімі   

Казақ тілі, орыс тілі – еркін, ағылшын тілі – Upper intermediate.   

 

7

Еңбек жағдайлары:

Бәсекелі жалақы: тәжірибе бойынша төлем және ғылыми дәрежесі болған жағдайда қосымша төлем;

Жыл сайынғы еңбек демалысы 30 күн, сауықтыруға арналған жәрдемақы;

Біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

 

8

Қабылдау кезеңі    

Кандидатты қабылдаған уақытқа дейін  

 

 

 

1

Лауазымы

 

Қолданбалы зерттеулер институтының 

Мемлекеттік басқаруды зерделеу секторының (кабинеті) меңгерушісі

2

Негізгі лауазымдық міндеттері

- стратегиялық жоспарлау бойынша мақсаттардың  орындалуын қамтамасыз ету,

- зерттеу жұмыстарын жүргізу,

- біріккен халықаралық бағдарламалар мен жобаларды жүзеге асыру,

-  ұсыныстарды дайындау,

- ғылыми конференциялар, жиналыстар, форумдар және өзге іс-шараларды ұйымдастыру.

3

Білімі:

 

PhD немесе бағыт бойынша доктор  (мүмкіндігінше шет елдік ЖОО) немесе (мүмкіндігінше) ғылыми дәреже

 

4

Тәжірибесі:

Ғылыми және ұйымдастырушылық жұмыс тәжірибесі  5 жылдан кем емес. Ғылыми зерттеу мекемесінің (лабаротория) меңгерушісі (бастығы) және ғылыми зерттеу институтының құрамына кіретін ғылыми зерттеу бөлімінің меңгерушісі (бастығы) ретінде 3 жылға дейін жұмыс тәжірибесі болған жағдайда ғылыми дәрежеге талап қойылмайды.         

5

Құзыреттіліктері мен жеке қасиеттері

стратегиялық пайымдау;

өзгерістермен басқару және жетілдіру;

тиімді шешім табу;

ынтымақтастық және серіктестік;

әлеуетті өсіру;

жинақылық және жауапкершілік;

білім беру қызметінің тұтынушысына бағдарлану

 

6

Тіл білімі   

Казақ тілі, орыс тілі – еркін, ағылшын тілі – Upper intermediate-тан жоғары.   

7

Еңбек жағдайлары:

Бәсекелі жалақы: тәжірибе бойынша төлем және ғылыми дәрежесі болған жағдайда қосымша төлем;

Жыл сайынғы еңбек демалысы 30 күн, сауықтыруға арналған жәрдемақы;

Біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі.

 

8

Қабылдау кезеңі    

Кандидатты қабылдаған уақытқа дейін  

 

 

 

Заведующий Кабинетом анализа и разработки программ карьерного планирования и профессионального развития

 

Руководитель Сектора изучения государственного управления

 

Специалист по государственным закупкам

 

Старший научный сотрудник

 

Прием резюме осуществляется по электронному адресу saule.shakhmanova@apa.kz
Адрес: г. Астана, ул. Абая 33а
Телефон: 75-35-05

 

adres-niz

 

010000 Астана, пр. Абая, 33 а,
Приемная комиссия: 8 (7172) 75 34 77

тел/факс: 75 32 68

еmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.pa-academy.kz